Ebay определя България като пазар с висок потенциал за развитие

Компанията добави страната в списъка с държави, присъединяващи се към новия ѝ регион